Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Érzések

Nebuď ...! Všetko dobre dopadne!
pokojná
šťastná
smutná
veselá
Cítim sa trochu ..., ako by som mala horúčku.
nervózne
nešťasne
šokovane
čudne
Som nesvoj.
Nie som vo svojej koži.
Nie som v koži.
Nie som vo vlastnej koži.
Všetky tri odpovede sú správne.
Mám zlú náladu napriek tomu, že vonku je krásne a máme celý deň iba pre seba! Som
šokovaný
vynervovaný
mrzutý
šťastný
Povedal mi to iba preto, aby ma ...
nahneval.
naštval.
rozčúlil.
Všetky tri odpovede sú správne.