Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Munka, fizetés, feltételek

Ročne máš nárok na 20 dní ....
nadčasov.
nemocenského.
dovolenky.
lekárskej prehliadky.
Predtým, ako nastúpiš do práce, musíš podpísať ...
pracovnú zmluvu.
zmluvu na dobu neurčitú.
dochádzku.
pamätník
Včera si ma zavolal šéf a položil predo mňa dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Čo som vlastne podpísala?
Prepustili ťa z práce a súhlasila si s podmienkami.
Prepustili ťa z práce, ale budú musieť súhlasiť s tvojimi podmienkami.
Prepustili ťa z práce, ale dostaneš odstupné.
Prepustili ťa z práce, ale nie s okamžitou platnosťou.
V práci chcú, aby som sa stal ... . Aké povinnosti s tým súvisia?
živnostníkom.
živnostník.
samoplatiteľom.
neplatiteľom.
Gratulujem! Veľmi si si zaslúžila to
povýšenie!
vyvýšenie!
prepustenie!
zvýšenie!