Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Prosím ťa, nedrgaj ma! Je to veľmi
neslušné.
nesympatické.
nemorálne.
výbušné.
Na oslave som sa s nikým nerozprávala, lebo som dosť
ambiciózna.
osamelá.
nesmelá.
smelá.
Nerád míňa peniaze.
veľkorysý
lakomý
ohľaduplný
sebecký
Ktoré z nasledujúcich vlastností sú negatívne?
lakomý
svedomitý
veľkorysý
spoľahlivý
Nerada sa stretávam s novými ľuďmi a neznášam oslavy.
Som ohľaduplná.
Som sebecká.
Som tvrdohlavá.
Som hanblivá.