Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Juraj nerád míňa peniaze. Je dosť
pažravý.
lakomý.
úprimný.
veľkorysý.
Helena si nikdy nerobí domácu úlohu. Je veľmi:
nežná
lenivá
lakomá
spoľahlivá
Vie, čo chce.
agresívny
arogantný
ambiciózny
čudný
Nie je .... čumieť na človeka a nepovedať nič.
slušné
lenivé
ohľaduplné
lakomé
Akú negatívnu vlastnosť má strýko Držgroš (Dagobert bácsi)?
Je agresívny.
Je lakomý.
Je úprimný.
Je nespoľahlivý.