Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Juraj nerád míňa peniaze. Je dosť
pažravý.
lakomý.
úprimný.
veľkorysý.
Náš učiteľ nám pri teste nedovolí používať slovníky. Je veľmi:
prísny
tolerantný
pyšný
poslušný
Nie je .... čumieť na človeka a nepovedať nič.
slušné
lenivé
ohľaduplné
lakomé
Ty si zjedol všetky jahody? Prečo si taký
nenásytný?
ohľaduplný?
arogantný?
agresívny?
Ten, kto nájde 10-eurovú bankovku a spýta sa, komu patrí, je:
čestný
hlúpy
spoľahlivý
odvážny