Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Náš učiteľ nám pri teste nedovolí používať slovníky. Je veľmi:
prísny
tolerantný
pyšný
poslušný
Ľahko sa nahnevá.
sebecký
lakomý
vtipný
výbušný
Nie je .... čumieť na človeka a nepovedať nič.
slušné
lenivé
ohľaduplné
lakomé
Ktoré z nasledujúcich vlastností sú negatívne?
lakomý
svedomitý
veľkorysý
spoľahlivý
Akú pozitívnu vlastnosť z vymenovaných mala Matka Tereza?
Bola veľkorysá.
Bola spoločenská.
Bola prísna.
Bola veselá.