Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Tereza je najlepšia učiteľka v škôlke. S deťmi je
tichá.
odvážna.
trpezlivá.
lakomá.
Tomáš nám stále zaplatí za večeru, keď ideme do reštaurácie. Je
vďačný.
veselý.
úprimný.
veľkorysý.
Vždy spraví to, čo sľúbi.
spoľahlivý
smiešny.
ohľaduplný.
úprimný
Ľahko sa nahnevá.
sebecký
lakomý
vtipný
výbušný
Ktoré z nasledujúcich vlastností sú pozitívne?
spoľahlivý
svedomitý
veľkorysý
všetky tri