Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Juraj nerád míňa peniaze. Je dosť
pažravý.
lakomý.
úprimný.
veľkorysý.
Helena si nikdy nerobí domácu úlohu. Je veľmi:
nežná
lenivá
lakomá
spoľahlivá
Tomáš nám stále zaplatí za večeru, keď ideme do reštaurácie. Je
vďačný.
veselý.
úprimný.
veľkorysý.
Vždy sa smeje.
smiešny.
veselý.
výbušný.
hanblivý.
Ktoré z nasledujúcich vlastností sú pozitívne?
spoľahlivý
svedomitý
veľkorysý
všetky tri