Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Helena si nikdy nerobí domácu úlohu. Je veľmi:
nežná
lenivá
lakomá
spoľahlivá
Vždy spraví to, čo sľúbi.
spoľahlivý
smiešny.
ohľaduplný.
úprimný
Nemyslí na potreby iných.
spoľahlivý
ohľaduplný
veľkorysý
sebecký
Moja dcérka ma vôbec nepočúva. Všetko si spraví tak, ako ona chce.
Je agresívna.
Je milá.
Je lakomá.
Je tvrdohlavá.
Ten, kto nájde 10-eurovú bankovku a spýta sa, komu patrí, je:
čestný
hlúpy
spoľahlivý
odvážny