Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tulajdonságok

Náš učiteľ nám pri teste nedovolí používať slovníky. Je veľmi:
prísny
tolerantný
pyšný
poslušný
Neznášam futbalových fanúšikov. Sú hluční a
agresívni.
citliví.
odvážni.
múdri.
Ľahko sa nahnevá.
sebecký
lakomý
vtipný
výbušný
Ďakujem, že si mi pomohol. Je to od teba veľmi
sebecké.
vďačné.
milé.
hlúpe.
Ktoré z nasledujúcich vlastností sú pozitívne?
spoľahlivý
svedomitý
veľkorysý
všetky tri