Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Efektívnosť propagácie ... voľby správnych slov.
závisí na
závisí od
závisí pre
závisí z
Pri prezentácii sa ... neodbornej terminológii. Mohlo by to vyvolať nedôveru poslucháčov. (elkerül)
zahni
vyhni
odhni
zhni
Dúfam, že vás môj životopis ... a pozvete ma na osobný pohovor.
zaujme.
bude zaujať.
bude osloviť.
oslovila
Nebudem podnikať v odvetví, v ktorom podniká Juraj. Nebudem mu predsa ...
konkurzovať
konkurovať
konkurentovať
Všetky tri odpovede sú správne.
Na podnikanie ... množstvo faktorov, ktorých neočakávaný vývoj môže zmeniť aj úspešné podnikanie.(hat vkire/vmire)
vyplýva
oplýva
mení
vplýva