Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Najprv musíš ..., či o tvoje služby budú mať ľudia záujem. (megtud)
pôsobiť
zistiť
bojovať
očakávať
Môj podnikateľský nápad ... na základe mojich skúseností.
súvisel
aplikoval
sústredil
vznikol
Tento produkt môžete ... na rôzne účely. (kihasznál)
využiť
užívať
užiť si
Všetky tri odpovede sú správne.
Na podnikanie ... množstvo faktorov, ktorých neočakávaný vývoj môže zmeniť aj úspešné podnikanie.(hat vkire/vmire)
vyplýva
oplýva
mení
vplýva
Riziká treba najprv .... a až potom môžeme pristúpiť k ich riešeniu.
identifikovať
minimalizovať
maximalizovať
podstúpiť