Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Pri prezentácii sa ... neodbornej terminológii. Mohlo by to vyvolať nedôveru poslucháčov. (elkerül)
zahni
vyhni
odhni
zhni
... začať telefonický rozhovor s klientom vetou: "Môžem vás vyrušiť?"
neradím ti
neodporúčam ti
nemal by si
Všetky tri odpovede sú správne.
Dúfam, že vás môj životopis ... a pozvete ma na osobný pohovor.
zaujme.
bude zaujať.
bude osloviť.
oslovila
Riziká treba najprv .... a až potom môžeme pristúpiť k ich riešeniu.
identifikovať
minimalizovať
maximalizovať
podstúpiť
Tento rok chceme ... vyšší obrat ako vlani.
dosiahnuť
obsiahnuť
dostať
zaobstarať