Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Pri prezentácii sa ... neodbornej terminológii. Mohlo by to vyvolať nedôveru poslucháčov. (elkerül)
zahni
vyhni
odhni
zhni
Najprv musíš ..., či o tvoje služby budú mať ľudia záujem. (megtud)
pôsobiť
zistiť
bojovať
očakávať
Krása tohto produktu ... v jeho jednoduchosti. (alapul)
závisí
spočíva
sa jedná
sa deje
Dúfam, že vás môj životopis ... a pozvete ma na osobný pohovor.
zaujme.
bude zaujať.
bude osloviť.
oslovila
Podnikateľské riziko môžeš znížiť tým, že budeš ... svoje konkurenčné prostredie. (figyel)
sledovať
pozerať
nasledovať
nasledovať sa