Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Pri úspešnom predaji si musíš uvedomiť, akú skupinu ľudí chceš
osloviť.
vysloviť.
oslovovať.
predstaviť.
... začať telefonický rozhovor s klientom vetou: "Môžem vás vyrušiť?"
neradím ti
neodporúčam ti
nemal by si
Všetky tri odpovede sú správne.
Tento produkt môžete ... na rôzne účely. (kihasznál)
využiť
užívať
užiť si
Všetky tri odpovede sú správne.
Nepočítaj s tým, že hneď na prvom stretnutí s klientom ... zmluvu.
uzavriete
uzatvoríte
zatvoríte
otvoríte
Na podnikanie ... množstvo faktorov, ktorých neočakávaný vývoj môže zmeniť aj úspešné podnikanie.(hat vkire/vmire)
vyplýva
oplýva
mení
vplýva