Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Pri úspešnom predaji si musíš uvedomiť, akú skupinu ľudí chceš
osloviť.
vysloviť.
oslovovať.
predstaviť.
... bohatú históriu firmy, je to zbytočné.
opisujte
vypisujte
odpisujte
neopisujte
Pri prezentácii sa ... neodbornej terminológii. Mohlo by to vyvolať nedôveru poslucháčov. (elkerül)
zahni
vyhni
odhni
zhni
Môj podnikateľský nápad ... na základe mojich skúseností.
súvisel
aplikoval
sústredil
vznikol
.... svoje schopnosti a začala podnikať v odvetví, v ktorom nemá veľa skúseností.
podcenila
precenila
ocenila
cenila