Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

... radšej na samotný problém kupujúceho, ako by ste mali vymenovať vlastnosti výrobkov a kvalitu služieb.
zamerajte sa
pochopte
sústreďte
Všetky tri odpovede sú správne.
Dúfam, že vás môj životopis ... a pozvete ma na osobný pohovor.
zaujme.
bude zaujať.
bude osloviť.
oslovila
Nebudem podnikať v odvetví, v ktorom podniká Juraj. Nebudem mu predsa ...
konkurzovať
konkurovať
konkurentovať
Všetky tri odpovede sú správne.
Nestačí, že riziká identifikuješ, musíš ich sledovať a následne ...., aby si ich mohol eliminovať. (kiértékel)
ohodnotiť
hodnotiť
vyhodnotiť
Všetky tri odpovede sú správne.
... prácu v tíme. Chcem, aby sme problémy riešili spoločne.
preferujem
uprednostňujem
vítam
Všetky tri odpovede sú správne.