Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

... bohatú históriu firmy, je to zbytočné.
opisujte
vypisujte
odpisujte
neopisujte
Musíte ľudí ..., že naozaj chápete ich problém. Až potom vám budú dôverovať.
vysvetliť
ponúknuť
povedať
presvedčiť
... ti riešenie tvojho problému, ale ty ma nepočúvaš.
odporúčam
prikladám
obsahujem
ponúkam
Je dôležité, ako budú ľudia ... vašu značku. (érzékel)
zanímať
snímať
vynímať
vnímať
Nestačí, že riziká identifikuješ, musíš ich sledovať a následne ...., aby si ich mohol eliminovať. (kiértékel)
ohodnotiť
hodnotiť
vyhodnotiť
Všetky tri odpovede sú správne.