Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Ako tvoja prezentácia ... s mojím problémom? (összefügg)
súvisí
hovorí
stáva sa
zaujíma sa
... prezentáciu výrobku. Prídeš?
pracujem
myslím na
organizujem
uvažujem
... presvedčiť klienta, aby sa s vami stretol. (próbálkozik)
usilujte
usilujte sa
posilňujte sa
posilňujte
Riziká treba najprv .... a až potom môžeme pristúpiť k ich riešeniu.
identifikovať
minimalizovať
maximalizovať
podstúpiť
Tento rok chceme ... vyšší obrat ako vlani.
dosiahnuť
obsiahnuť
dostať
zaobstarať