Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Pri úspešnom predaji si musíš uvedomiť, akú skupinu ľudí chceš
osloviť.
vysloviť.
oslovovať.
predstaviť.
... bohatú históriu firmy, je to zbytočné.
opisujte
vypisujte
odpisujte
neopisujte
... začať telefonický rozhovor s klientom vetou: "Môžem vás vyrušiť?"
neradím ti
neodporúčam ti
nemal by si
Všetky tri odpovede sú správne.
Krása tohto produktu ... v jeho jednoduchosti. (alapul)
závisí
spočíva
sa jedná
sa deje
Môj podnikateľský nápad ... na základe mojich skúseností.
súvisel
aplikoval
sústredil
vznikol