Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Musíte ľudí ..., že naozaj chápete ich problém. Až potom vám budú dôverovať.
vysvetliť
ponúknuť
povedať
presvedčiť
Najprv musíš ..., či o tvoje služby budú mať ľudia záujem. (megtud)
pôsobiť
zistiť
bojovať
očakávať
... začať telefonický rozhovor s klientom vetou: "Môžem vás vyrušiť?"
neradím ti
neodporúčam ti
nemal by si
Všetky tri odpovede sú správne.
... svoju konkurenciu! Mohol by si sa popáliť.
nepodceňuj
neoceňuj
nevyceňuj
neceň
.... svoje schopnosti a začala podnikať v odvetví, v ktorom nemá veľa skúseností.
podcenila
precenila
ocenila
cenila