Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

... bohatú históriu firmy, je to zbytočné.
opisujte
vypisujte
odpisujte
neopisujte
... presvedčiť klienta, aby sa s vami stretol. (próbálkozik)
usilujte
usilujte sa
posilňujte sa
posilňujte
To, čo ... dnes, nemusí ... zajtra. Žijeme vo svete, ktorý sa rýchlo mení.
platí, platiť
sa platí, sa platiť
predáva, predávať
sa poznáva, sa poznávať
... svoju konkurenciu! Mohol by si sa popáliť.
nepodceňuj
neoceňuj
nevyceňuj
neceň
Šéf odo mňa žiadal, aby som ... svojich podriadených. O tebe som písal iba pozitíva.
prehodnotil
vyhodnotil
ohodnotil
zahodnotil