Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

... radšej na samotný problém kupujúceho, ako by ste mali vymenovať vlastnosti výrobkov a kvalitu služieb.
zamerajte sa
pochopte
sústreďte
Všetky tri odpovede sú správne.
Musíte ľudí ..., že naozaj chápete ich problém. Až potom vám budú dôverovať.
vysvetliť
ponúknuť
povedať
presvedčiť
Je dôležité, ako budú ľudia ... vašu značku. (érzékel)
zanímať
snímať
vynímať
vnímať
Nepočítaj s tým, že hneď na prvom stretnutí s klientom ... zmluvu.
uzavriete
uzatvoríte
zatvoríte
otvoríte
.... svoje schopnosti a začala podnikať v odvetví, v ktorom nemá veľa skúseností.
podcenila
precenila
ocenila
cenila