Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

... bohatú históriu firmy, je to zbytočné.
opisujte
vypisujte
odpisujte
neopisujte
Ako tvoja prezentácia ... s mojím problémom? (összefügg)
súvisí
hovorí
stáva sa
zaujíma sa
Môj podnikateľský nápad ... na základe mojich skúseností.
súvisel
aplikoval
sústredil
vznikol
... prezentáciu výrobku. Prídeš?
pracujem
myslím na
organizujem
uvažujem
Šéf odo mňa žiadal, aby som ... svojich podriadených. O tebe som písal iba pozitíva.
prehodnotil
vyhodnotil
ohodnotil
zahodnotil