Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

... začať telefonický rozhovor s klientom vetou: "Môžem vás vyrušiť?"
neradím ti
neodporúčam ti
nemal by si
Všetky tri odpovede sú správne.
Krása tohto produktu ... v jeho jednoduchosti. (alapul)
závisí
spočíva
sa jedná
sa deje
Môj podnikateľský nápad ... na základe mojich skúseností.
súvisel
aplikoval
sústredil
vznikol
Nebudem podnikať v odvetví, v ktorom podniká Juraj. Nebudem mu predsa ...
konkurzovať
konkurovať
konkurentovať
Všetky tri odpovede sú správne.
Riziká treba najprv .... a až potom môžeme pristúpiť k ich riešeniu.
identifikovať
minimalizovať
maximalizovať
podstúpiť