Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Ako tvoja prezentácia ... s mojím problémom? (összefügg)
súvisí
hovorí
stáva sa
zaujíma sa
Môj podnikateľský nápad ... na základe mojich skúseností.
súvisel
aplikoval
sústredil
vznikol
Dúfam, že vás môj životopis ... a pozvete ma na osobný pohovor.
zaujme.
bude zaujať.
bude osloviť.
oslovila
... prezentáciu výrobku. Prídeš?
pracujem
myslím na
organizujem
uvažujem
... svoju konkurenciu! Mohol by si sa popáliť.
nepodceňuj
neoceňuj
nevyceňuj
neceň