Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Üzleti igék

Ako tvoja prezentácia ... s mojím problémom? (összefügg)
súvisí
hovorí
stáva sa
zaujíma sa
Najprv musíš ..., či o tvoje služby budú mať ľudia záujem. (megtud)
pôsobiť
zistiť
bojovať
očakávať
... začať telefonický rozhovor s klientom vetou: "Môžem vás vyrušiť?"
neradím ti
neodporúčam ti
nemal by si
Všetky tri odpovede sú správne.
Na podnikanie ... množstvo faktorov, ktorých neočakávaný vývoj môže zmeniť aj úspešné podnikanie.(hat vkire/vmire)
vyplýva
oplýva
mení
vplýva
.... svoje schopnosti a začala podnikať v odvetví, v ktorom nemá veľa skúseností.
podcenila
precenila
ocenila
cenila