Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Bazalku môžeme ... nielen v záhrade, ale aj na terase alebo na oknách.
pestovať
chovať
ošetrovať
starať
Žiadosť musím vybaviť na ... úrade.
dedinskom
dedinnom
obecnom
obecenskom
Prvým človekom dediny je ...
prezident.
primátor.
starosta.
všetky tri odpovede sú správne.
Aby sme chránili naše prostredie v dedine, ... odpad.
bicyklujeme
recyklujeme
rozcyklujeme
nacyklujeme
... nám umožňuje spoznať činnosti, ktoré v minulosti sprevádzali každodenný život domácností.
Obecný úrad
Kultúrny dom
Skanzen
Sála