Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Ak s jazdením bez ... len začínaš, najlepšie je, ak ťa niekto postupne naučí ovládať koňa.
sedadla
sedla
sedidla
cedidla
Žiadosť musím vybaviť na ... úrade.
dedinskom
dedinnom
obecnom
obecenskom
Zasadnutie obecného ... vedie starosta.
radu
zastupiteľstva
poradenstva
poradia
... sa organizuje každý rok v lete a zahŕňa viacero súťaží dedinčanov.
Obec
Obecný úrad
Kultúrny dom
Deň obce
Daň za odpad sa ... raz za kalendárny rok.
účtuje
ráta
vyčísluje
všetky tri odpovede sú správne.