Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Zásobník obilia sa volá:
bidlo.
silo.
sídlo.
bydlo.
... dom je miesto pre kultúrne podujatia v dedine.
Kultúrny
Kúlturny
Kúlturný
Kultový
Ten dom má dvoje vchodových dverí, asi je to ...
dvojdom.
poschodový dom.
prízemný dom.
rodinný dom.
K práci potrebujem ... moje vysvedčenie. Idem na obecný úrad.
veriť
poveriť
overiť
naveriť
Ak vojdeš do tejto ulice, budeš sa musieť otočiť, pretože je to ... ulica.
hluchá
nemá
slepá
všetky tri odpovede sú správne