Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Bazalku môžeme ... nielen v záhrade, ale aj na terase alebo na oknách.
pestovať
chovať
ošetrovať
starať
Základom dobrej úrody je .... pôdy.
pestovanie
žatva
obrábanie
staranie sa
Na Deň všetkých svätých všetci pôjdeme ...
na cintorín.
do cintorína.
k cintorínu.
ku cintorínu.
Prvým človekom dediny je ...
prezident.
primátor.
starosta.
všetky tri odpovede sú správne.
Každú nedeľu je futbalový zápas na ... ihrisku.
športovej
športovým
športovom
športovnom