Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Asi je ... upchatý, lebo neodteká dažďová voda zo strechy.
odkvapa
odkvap
odkvapka
okvap
Daň za odpad sa ... raz za kalendárny rok.
účtuje
ráta
vyčísluje
všetky tri odpovede sú správne.
Aby sme chránili naše prostredie v dedine, ... odpad.
bicyklujeme
recyklujeme
rozcyklujeme
nacyklujeme
K práci potrebujem ... moje vysvedčenie. Idem na obecný úrad.
veriť
poveriť
overiť
naveriť
-Kde si nájdem obecný úrad?- Po 500 metroch ... doľava!
pobočte
odbočte
nabočte
zbočte