Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Na blízkom poli sa pasie stádo hovädzieho ...
nábytku.
dobytku.
pobytku.
príbytku.
Žiadosť musím vybaviť na ... úrade.
dedinskom
dedinnom
obecnom
obecenskom
Aby sme chránili naše prostredie v dedine, ... odpad.
bicyklujeme
recyklujeme
rozcyklujeme
nacyklujeme
Ak vojdeš do tejto ulice, budeš sa musieť otočiť, pretože je to ... ulica.
hluchá
nemá
slepá
všetky tri odpovede sú správne
Kostol a kultúrny dom je v ... dediny.
centrume
centri
centruma
centre