Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Počas ... poľnohospodári pozbierajú dozretú úrodu.
kosenia
obrábania
orania
žatvy
Môj sused má veľmi rád víno, preto vybudoval doma ... pivnicu.
vínnu
vinnú
vínu
vinnu
Uprednostňujem ..., aj keď sú drahšie.
biopotraviny
neopotraviny
pseudopotraviny
geopotraviny
Žiadosť musím vybaviť na ... úrade.
dedinskom
dedinnom
obecnom
obecenskom
... pobyt je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade.
Vytrvalý
Pevný
Konečný
Trvalý