Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Treba vypustiť kone ...
z maštale.
z chlieva.
zo stajne.
všetky tri odpovede sú správne.
Môj sused má veľmi rád víno, preto vybudoval doma ... pivnicu.
vínnu
vinnú
vínu
vinnu
Asi je ... upchatý, lebo neodteká dažďová voda zo strechy.
odkvapa
odkvap
odkvapka
okvap
Budovanie ... je dôležité, pretože treba zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd.
kanály
verejnej kanalizácie
odpadovej vody
čistej vody
... pobyt je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade.
Vytrvalý
Pevný
Konečný
Trvalý