Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Faluban

Treba vypustiť kone ...
z maštale.
z chlieva.
zo stajne.
všetky tri odpovede sú správne.
Rád ... trávnik, lebo sa mi ľúbi vôňa pokosenej trávy.
žnem
obrábam
kosím
pestujem
Ak potrebujete lepší zdroj vody v domácnosti, vhodnejšia je vŕtaná ...
minerálka.
voda.
nádrž.
studňa.
Asi je ... upchatý, lebo neodteká dažďová voda zo strechy.
odkvapa
odkvap
odkvapka
okvap
Budovanie ... je dôležité, pretože treba zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd.
kanály
verejnej kanalizácie
odpadovej vody
čistej vody