Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Munkahely

Za kým pôjdeš, ak máš problém s očami a nevidíš dobre na tabuľu?
za očným lekárom
za elektrikárom
za veterinárom
za psychológom
Pracujem v hoteli a prijímam hostí. Som
recepčná.
chyžná.
sprievodkyňa.
právnička.
V Prahe nám poukazovala všetky zaujímavosti a hovorila štyrmi jazykmi.
sprievodkyňa
účtovníčka
spisovateľka
chyžná
Slúžim v Afganistane a domov nemôžem ísť ani na Vianoce.
požiarnik
spisovateľ
vojak
vodoinštalatér
Koľko presne .... v novej práci?
platíš
dávaš
stratíš
zarábaš