Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Munkahely

Dôvod požiaru bola buď cigareta, alebo elektrický skrat. Som
účtovník
poštár
požiarnik
lekár.
Áno, plán tohto obchodného domu som robil ja. Som
architekt.
právnik.
účtovník.
bankár.
Pracujem v hoteli a prijímam hostí. Som
recepčná.
chyžná.
sprievodkyňa.
právnička.
Mám smutnú prácu. Celý deň kopem jamy a počúvam plač pozostalých.
hrobár
kominár
smetiar
právnik
Dostať v práci padáka znamená:
dostať lepší plat
dostať výpoveď
dostať zlého šéfa
dostať lepšiu pozíciu