Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nyári sportok

Za aký čas ... 50 metrov?
zaplávaš
vyplávaš
rozplávaš
doplávaš
V máji ideme na ..., už sa teším!
plávací výcvik
plavecký výcvik
plávový výcvik
plávovací výcvik
Dávaj si pozor, keď budeš ... po skalách!
liezť
lieznuť
líznuť
liezať
Keď je vonku teplo, zmrzlina ...
sa rýchlo topí.
rýchlo topí.
sa pomaly topí.
pomaly topí.
Pred chorobami z ... sa môžeme chrániť repelentom a dôkladnou prehliadkou tela.
kliešťa
kliešte
kliešti
kliešťu