Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nyári sportok

Pred križovatkou ..., lebo tu chodí veľa áut! (ty)
spomal
spomaľ
spomaľuj
spomeň
Pri volejbale, loptu treba:
odbiť
chytiť
hodiť
všetky tri odpovede sú správne
Ideme hrať bedminton, prines ...
košovú loptičku!
košíkovú loptičku!
košiacu loptičku!
kôš!
Policajt mi dal pokutu, lebo som pri bicyklovaní nemala na hlave ...
čiapku.
slnečné okuliare.
klobúk.
prilbu.
Dávaj si pozor, keď budeš ... po skalách!
liezť
lieznuť
líznuť
liezať