Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nyári sportok

Pred križovatkou ..., lebo tu chodí veľa áut! (ty)
spomal
spomaľ
spomaľuj
spomeň
Pri volejbale, loptu treba:
odbiť
chytiť
hodiť
všetky tri odpovede sú správne
Za aký čas ... 50 metrov?
zaplávaš
vyplávaš
rozplávaš
doplávaš
Každý večer som behával, preto mám v nohách ...
svalovicu.
svalovú horúčku.
svalovku.
všetky tri odpovede sú správne
Keď je vonku teplo, zmrzlina ...
sa rýchlo topí.
rýchlo topí.
sa pomaly topí.
pomaly topí.