Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Cez prestávku sa učitelia väčšinou zdržiavajú v
triede.
učebni.
zborovni.
doma.
Kto učí na vysokej alebo strednej škole?
školník
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
vychovávateľ
Opak písomnej skúšky je
písomka.
ústna skúška.
písanka.
štipendium.
Na slovenčine sme sa museli učiť básničky ... Ešte stále si ich pamätám.
nahlas
naspamäť
potichu
so srdcom
Mňa na škole niektorí volali Balu. Aj ty si mal
prezývku?
iné meno?
nazývku?
iný názov?