Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Martin má celkom dobrú .... na fyziku.
mozog
hlavu
výsledok
výdrž
Môj obľúbený ..... na škole bol dejepis.
téma
vec
trieda
predmet
Kto učí na vysokej alebo strednej škole?
školník
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
vychovávateľ
Polrok sa na vysokej škole volá
polmester
polrok
polka roka
semester
Mňa na škole niektorí volali Balu. Aj ty si mal
prezývku?
iné meno?
nazývku?
iný názov?