Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Veľmi sa mi páčilo robiť .... v chemickom laboratóriu.
prípady
prídavky
príklady
pokusy
Učí sa na vysokej alebo strednej škole.
žiak
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
študent/-ka
Keď si nemôžeš dovoliť chodiť na vysokú, môžeš požiadať o
štipendium.
ústnu skúšku.
internát.
písomnú skúšku.
Mohol by si sa to už konečne naučiť. Tentoraz ti na písomke nedovolím ....
prepisovať.
odpisovať.
vypisovať.
spisovať.
Kto má na starosti drobné opravy v škole?
riaditeľ
sekretárka
školník
pomocník