Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Karol má vynikajúce ........ z dejepisu.
znalosti
prípady
hlavu
známku
Marika mala na vysvedčení iba dve dvojky. Skončila
s výbornou.
s vynikajúcou.
s vyznamenaním.
s poznámkou.
Kto učí na vysokej alebo strednej škole?
školník
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
vychovávateľ
Polrok sa na vysokej škole volá
polmester
polrok
polka roka
semester
Mohol by si sa to už konečne naučiť. Tentoraz ti na písomke nedovolím ....
prepisovať.
odpisovať.
vypisovať.
spisovať.