Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Martin má celkom dobrú .... na fyziku.
mozog
hlavu
výsledok
výdrž
Eduard má .... z francúzštiny z Univerzity Mateja Bela.
vysvedčenie
diplom
papier
známku
Kto dáva pozor na študentov na internáte?
školník
učiteľ/učiteľka
vychovávateľ/-ka
dozorca
Opak písomnej skúšky je
písomka.
ústna skúška.
písanka.
štipendium.
Nový žiak v triede
novátor
nováčik
novota
nový člen