Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Skôr ako začnete robiť cvičenie, pozorne si prečítajte
odpovede.
pravidlá.
nariadenie.
zadanie.
Marika mala na vysvedčení iba dve dvojky. Skončila
s výbornou.
s vynikajúcou.
s vyznamenaním.
s poznámkou.
Kto trénuje športový tím?
telocvikár
matematikár
tréner
lektor
Keď si nemôžeš dovoliť chodiť na vysokú, môžeš požiadať o
štipendium.
ústnu skúšku.
internát.
písomnú skúšku.
Mňa na škole niektorí volali Balu. Aj ty si mal
prezývku?
iné meno?
nazývku?
iný názov?