Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Môj obľúbený ..... na škole bol dejepis.
téma
vec
trieda
predmet
Je čas na prestávku. Zvonec
zabzučal.
zaklingal.
zazvonil.
zvonil.
Roland bol vždy veľmi zlý študent. Ale nikto si nebol myslel, že z dejepisu ....
vypadne.
prepadne.
zapadne.
spadne.
Kto učí na vysokej alebo strednej škole?
školník
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
vychovávateľ
Býval som ďaleko od univerzity, preto som býval na
v izbe.
v triede.
internáte.
školskom dvore.