Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Je čas na prestávku. Zvonec
zabzučal.
zaklingal.
zazvonil.
zvonil.
Tieto deti sú veľmi neposlušné. Nemajú žiadnu
hlavu.
disciplínu.
pozornosť.
dobrotu.
Cez prestávku sa učitelia väčšinou zdržiavajú v
triede.
učebni.
zborovni.
doma.
Kto trénuje športový tím?
telocvikár
matematikár
tréner
lektor
Opak písomnej skúšky je
písomka.
ústna skúška.
písanka.
štipendium.