Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Vo Veľkej Británii začínajú deti chodiť ............. vo veku piatich rokov.
do jaslí.
na druhý stupeň základnej školy
na základnú školu
na vysokú školu
Roland bol vždy veľmi zlý študent. Ale nikto si nebol myslel, že z dejepisu ....
vypadne.
prepadne.
zapadne.
spadne.
Marika mala na vysvedčení iba dve dvojky. Skončila
s výbornou.
s vynikajúcou.
s vyznamenaním.
s poznámkou.
Hlava školy
profesor
docent
riaditeľ/-ka
školník
Kto dáva pozor na študentov na internáte?
školník
učiteľ/učiteľka
vychovávateľ/-ka
dozorca