Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Skôr ako začnete robiť cvičenie, pozorne si prečítajte
odpovede.
pravidlá.
nariadenie.
zadanie.
Cez prestávku sa učitelia väčšinou zdržiavajú v
triede.
učebni.
zborovni.
doma.
Roland bol vždy veľmi zlý študent. Ale nikto si nebol myslel, že z dejepisu ....
vypadne.
prepadne.
zapadne.
spadne.
Kto sa učí na základnej škole?
učiteľ/-ka
profesor/-ka
žiak/-čka
študent/-ka
Nový žiak v triede
novátor
nováčik
novota
nový člen