Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Môj obľúbený ..... na škole bol dejepis.
téma
vec
trieda
predmet
Cez prestávku sa učitelia väčšinou zdržiavajú v
triede.
učebni.
zborovni.
doma.
Opak písomnej skúšky je
písomka.
ústna skúška.
písanka.
štipendium.
Polrok sa na vysokej škole volá
polmester
polrok
polka roka
semester
Dnes sme na telesnej neboli vonku, lebo bola zima. Šli sme radšej do
telocvične.
telocvični.
telocvičny.
telocvičien.