Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Tieto deti sú veľmi neposlušné. Nemajú žiadnu
hlavu.
disciplínu.
pozornosť.
dobrotu.
Marika mala na vysvedčení iba dve dvojky. Skončila
s výbornou.
s vynikajúcou.
s vyznamenaním.
s poznámkou.
Kto dáva pozor na študentov na internáte?
školník
učiteľ/učiteľka
vychovávateľ/-ka
dozorca
Opak písomnej skúšky je
písomka.
ústna skúška.
písanka.
štipendium.
Kto má na starosti drobné opravy v škole?
riaditeľ
sekretárka
školník
pomocník