Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Suli

Martin má celkom dobrú .... na fyziku.
mozog
hlavu
výsledok
výdrž
Kto učí na vysokej alebo strednej škole?
školník
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
vychovávateľ
Učí sa na vysokej alebo strednej škole.
žiak
učiteľ/učiteľka
profesor/profesorka
študent/-ka
Včera sme písali .... z matematiky.
písanku
písomku
rýchlovku
ústnu skúšku
Polrok sa na vysokej škole volá
polmester
polrok
polka roka
semester