Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Városban

Toto sú napríklad papiere pohodené na ulici.
smeti
komín
smeť
odpadok
Bývam v 3-izbovom ... v paneláku v Petržalke.
poschodí
radovom dome
rodinnom dome
byte
Nemusím si kupovať lístok vždy, keď idem MHD. Každý mesiac si kúpim .... a je to!
mesačný lístok
permanentku
električenku
mesačný list
Nemôžeš prechádzať cez cestu kade len chceš! Na to je .... pre chodcov!
priechod
chodník
chodníček
obrubník
Pešia zóna je určená iba pre
turistov.
motoristov.
chodcov.
cyklistov.