Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Városban

Cesty sú určené pre autá a ... pre chodcov.
chodníčky
chodníky
cestičky
Všetky tri odpovede sú správne.
Toto sú napríklad papiere pohodené na ulici.
smeti
komín
smeť
odpadok
Bývam v 3-izbovom ... v paneláku v Petržalke.
poschodí
radovom dome
rodinnom dome
byte
Pred kultúrnym domom je krásna ..., v ktorej sa v lete zvyknú kúpať deti.
bazén
rieka
fontána
tryskajúca voda
Na futbalovom .... práve hrajú zápas, preto počuješ to pískanie.
štadióne
štadión
štadióna
štadiónom