Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (myši).

Bojím sa (mačky).

Nedotýkajte sa (tovar). áru

Bojím sa (voda). víz

Bojím sa (blesk). villám

Spýtam sa (učiteľka).

Spýtaj sa (dedko).

Zľakla som sa (pes).

Mám zo (synovia)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiaimból

Marián sedí vedľa (okná).