Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (poháre).

Nedotýkajte sa (nábytok). bútor

Bojím sa (autá).

Bojím sa (levy). oroszlánok

Bojím sa (žaby). békák

Idem do (bufet). büfé

Idem do (práca). munka

Idem nakupovať namiesto (Juraj).

Mám z (Matej)veľkú radosť. Nagy örömöm van Matejból

Čokoládu varíme z najlepších (suroviny). (alapanyag)