Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (otec).

Nedotýkajte sa (farba). festék

Bojím sa (ryby). halak

Spýtam sa (kolegyne).

Spýtaj sa (netere). unokahúgok

Zľakla som sa (pavúk).

Idem z (dom). ház

Idem od (Martina).

Mám z (Matej)veľkú radosť. Nagy örömöm van Matejból

Mám z (deti)veľkú radosť. Nagy örömöm van a gyerekekből