Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (knihy).

Nedotýkaj sa (monitor). képernyő

Idem do (posilňovňa). konditerem

Idem od (sestry). lánytestvérek

Idem nakupovať namiesto (mama).

Mám zo (syn)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiamból

Mám z (vnučky)veľkú radosť. Nagy örömöm van az lányunokáimból

Mám z (práca)veľkú radosť. Nagy örömöm van a munkából

Pohovka je vedľa (okná).

Simona stojí vedľa (svokra). anyós