Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (nábytok). bútor

Bojím sa (autá).

Bojím sa (voda). víz

Bojím sa (levy). oroszlánok

Zľakla som sa (pes).

Idem do (obchod). bolt

Idem od (Martina).

Mám z (dcéry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a lányaimból

Mám z (vnuci)veľkú radosť. Nagy örömöm van a unokáimból

Kufor je vedľa (pohovka).