Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (sestra).

Nedotýkajte sa (tovar). áru

Zľakla som sa (vnučky). lányunokák

Idem od (sestry). lánytestvérek

Idem od (lekár). orvos

Mám zo (syn)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiamból

Mám z (výhra)veľkú radosť. Nagy örömöm van a nyereményből

Mám z (Matej)veľkú radosť. Nagy örömöm van Matejból

Simona stojí vedľa (svokra). anyós

Mám z (deti)veľkú radosť. Nagy örömöm van a gyerekekből