Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (poháre).

Bojím sa (búrka). zivatar

Zľakla som sa (pavúk).

Idem z (dom). ház

Idem nakupovať namiesto (mama).

Idem nakupovať namiesto (Juraj).

Mám zo (syn)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiamból

Mám zo (sestry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a lánytestvéremből

Mám z (výhra)veľkú radosť. Nagy örömöm van a nyereményből

Karol sedí vedľa (babka).