Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos eset - melléknevek

Bez (domáca) úlohy mi na hodinu nechoď!

Prečo ste prišli bez (narodeninový) darčeka?

Do (Dunajská) Stredy sme prišli zo Šamorína.

Som z (Dunajská) Stredy.

Ty nič okrem (kravské) mlieka nepiješ?

Z (maďarská) literatúry teraz preberáme básne Józsefa Attilu.

Budeme u (Dominikini) rodičoch, ak by ste nás hľadali.

Z (Dominikova) (narodeninová) oslavy mám super pocit.

Nedotýkaj sa (vystavené) obrazov!

Boli sme u (detský) lekára.