Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos eset - melléknevek

Musel som natankovať do (mamin) auta.

Zo (susedovo) auta niečo vyteká. (kifolyik)

Som z (Dunajská) Stredy.

Zo (slovenský) jazyka som dostal jednotku.

Z (maďarská) literatúry teraz preberáme básne Józsefa Attilu.

Budeme u (Dominikini) rodičoch, ak by ste nás hľadali.

Nedotýkaj sa (vystavené) obrazov!

Nedotýkaj sa tých (drahé) šiat!

Spýtaj sa (Dušanova) mamy, ak mi neveríš!

Boli sme u (detský) lekára.