Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos eset - melléknevek

Bez (domáca) úlohy mi na hodinu nechoď!

Bez tých (škaredé) plagátov vyzerá tvoja izba oveľa lepšie.

Bez (najlepší) kamaráta sa tu cítim zle.

Moji bratranci odišli pracovať do (Veľká) Británie.

Čo si dnes robil okrem (domáca) úlohy?

Z (maďarská) literatúry teraz preberáme básne Józsefa Attilu.

Naši postavili dom vedľa (kamarátov) domu.

Z (medvedie) stôp zistili, kade v dedine chodili.

Hlavné mesto (Veľká) Británie je Londýn.

Nie som doma. Som u (sesternicin) kamaráta.