Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Elöljárós eset - melléknevek

Kniha bola o živote v (blízka) budúcnosti (közeljövő).

V (susedné) domoch nie je ticho ani o polnoci.

V (slovenská) televízii dávajú dobrý film.

V (osobný) vlaku sa nesmie fajčiť.

Som na (detské) ihrisku so sestrou.

Klebetíme o (spolužiačkin) priateľovi. (pletykál)

Na (tmavá) oblohe bolo vidno hviezdy.

Na (dunajskostredský) jarmoku je vždy veľa ľudí.

Bol som v (Spojené) Štátoch Amerických.

Boli sme opekať v Bodíkoch pri (Veľký) Dunaji.