Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Elöljárós eset - névmások

Prečo pri (dverách) stojíš?

Klebetíme o (spolužiačkinom priateľovi).

Buď stále pri (sestre)!

Píšem o (spolužiakovi) poviedku.

Vždy sa na (stretnutiach zo strednej školy) cítim výborne.

Páči sa mi na (Zuze), že má zmysel pre humor. (van humorérzéke)

Mám v (sendviči) papriku a cibuľu.

Mám na (účet) iba 10 eur. (számla)

Tu stoj pri (ja) a ani sa nepohni!

Videla som na (vy), že ste spokojná.