Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós e. - melléknevek

Nezaoberaj sa už toľko svojimi (strapaté) vlasmi! Ne foglalkozz annyit a kócos hajaddal!

Nad (vchodové dvere) viselo imelo. fagyöngy

Pôjdeme s (Janova) mamou do kina?

Dozvedel som sa, že väznica je za (okresný) súdom. Megtudtam, hogy a fegyház a járási bíróság mögött van.

Pôjdeme s (bratova) frajerkou na večeru?

Pred (vianočné) sviatkami musím ešte kúpiť niekoľko vecí.

Stanem sa (dobrá) právničkou a budem mať kopec peňazí.

Strieľaš (slepé) nábojmi? (vaktölténnyel lövöldözol)

S (rodinné) oslavami nemám problém.

Som spokojná s (francúzska automobilová) značkou.