Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós e. - melléknevek

Nezaoberaj sa už toľko svojimi (strapaté) vlasmi! Ne foglalkozz annyit a kócos hajaddal!

Nad (manželská) posteľou visí ich spoločná fotografia.

Pôjdeme s (Janova) mamou do kina?

Večer mám stretnutie so (Zuzanin) kolegom.

Nechcem ísť (diaľkovým) autobusom! Je taký nepohodlný!

Nezaoberaj sa toľko (polročné) vysvedčením! Koncom roka bude lepšie!

Na angličtine sedím medzi (najhorší) spolužiakmi.

Stanem sa (dobrá) právničkou a budem mať kopec peňazí.

Strieľaš (slepé) nábojmi? (vaktölténnyel lövöldözol)

Nemôžeš sa podpísať (červené) perom!