Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós e. - melléknevek

Nezaoberaj sa už toľko svojimi (strapaté) vlasmi! Ne foglalkozz annyit a kócos hajaddal!

Nad (hlavné) mestom visia tmavé mračná. A főváros felett sötét felhők lógnak.

Pred (sestrin) domom stálo krásne čierne auto.

Pôjdeme s (Janova) mamou do kina?

Sedeli sme medzi (husté) kríkmi, preto si nás nevidel.

Na angličtine sedím medzi (najhorší) spolužiakmi.

Pred (narodeninová) žúrkou s tebou ešte chcem hovoriť.

(Zlé) známkami si pokazíš vysvedčenie.

S (anglický) jazykom problém nemám. Len so (slovenský).

Som spokojný s (domáce) ovocím.