Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Všetci sa chcete stať (policajti)?

Nezaoberaj sa (Jožo), je čudný! (Ne foglalkozz vele)

Nezaoberaj sa už toľko svojím (vysvedčenie)! Koncom roka bude lepšie!

Pes ležal medzi (stromy) u susedov.

Sedeli sme v parku na lavičke medzi (kríky).

Pred (chvíľa) tu ešte bola! Előbb még itt volt!

Pod (loď) preplával žralok.

Ty budeš naozaj randiť s (kolega)?

Mám to s (deti) ťažké.

Bola som za (učiteľka) slovenčiny, aby ma doučovala.