Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Nemôžem hýbať (noha).

Potriasla (zvonček) a prišiel Dedo Mráz.

Zaoberám sa (angličtina) už od malička.

Nezaoberaj sa (Jožo), je čudný! (Ne foglalkozz vele)

Pes ležal medzi (stromy) u susedov.

Krtkovia žijú pod (zem). A vakondok a föld alatt élnek.

Schovávame sa pred (brat) za (autá).

Celý deň sedíš pred (telka).

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

S naším (ovocie) som spokojný.