Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Keď budem veľká, stanem sa (speváčka).

Potriasol (hlava).

Pod (dom) máme pivnicu.

Cibule a zemiaky majú plody pod (zem). A hagyma és a krumpli termése a föld alatt van.

Obyčajne večeriame pred (televízor).

Pôjdeme s (rodičia) na lyžovačku?

Nemocnica je za (lekáreň).

Sanitky stoja pred (pohotovosť). A mentők az orvosi ügyelet előtt állnak.

Videla som ho pred (cukráreň).

Pred (sekunda) odišiel.