Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Všetci sa chcete stať (policajti)?

Nad (loď) krúžili vtáky. A hajó felett madarak keringtek.

Nad (televízor) visel obraz.

Pred (hodina) si to ešte zopakuj! Az óra előtt még ismételd át!

Sanitky stoja pred (pohotovosť). A mentők az orvosi ügyelet előtt állnak.

O deviatej sa stretneme pred (lekáreň).

Pred (pekáreň) bol dlhý rad.

Schovávame sa pred (brat) za (autá).

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

Bola som za (učiteľka) slovenčiny, aby ma doučovala.