Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Všetci sa chcete stať (policajti)?

Potriasla (zvonček) a prišiel Dedo Mráz.

Zaoberám sa (angličtina) už od malička.

Sedeli sme v parku na lavičke medzi (kríky).

Cibule a zemiaky majú plody pod (zem). A hagyma és a krumpli termése a föld alatt van.

Najradšej cestujem (vlak).

Nemocnica je za (lekáreň).

Videla som ho pred (cukráreň).

Neškríp (nechty) na tabuli! (ne csigorgasd a körmeidet...)

Daj mi tou (báseň) pokoj!