Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Keď budem veľká, stanem sa (speváčka).

Všetci sa chcete stať (policajti)?

Nemôžem hýbať (noha).

Nezaoberaj sa (Jožo), je čudný! (Ne foglalkozz vele)

Videla som ho pred (cukráreň).

Mám to s (deti) ťažké.

Pred (sekunda) odišiel.

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

Daj si pozor, čo povieš pred (Dominik)!

Precestovala kus sveta (stop).