Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Keď budem veľká, stanem sa (speváčka).

Ty vieš hýbať (uši)?

Potriasol (hlava).

Pred (prázdniny) sme písali test zo slovenčiny.

Videla som ho pred (cukráreň).

Schovávame sa pred (brat) za (autá).

Už som stará, neviem hýbať (ramená).

Daj si pozor, čo povieš pred (Dominik)!

Precestovala kus sveta (stop).

S naším (ovocie) som spokojný.