Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Nemôžem hýbať (rameno).

Nehýb tou (anténa)! Odišiel obraz!

Nezaoberaj sa (Jožo), je čudný! (Ne foglalkozz vele)

Sedeli sme v parku na lavičke medzi (kríky).

Strateného psa sme našli medzi (paneláky) na sídlisku.

Nemocnica je za (lekáreň).

Pred (pekáreň) bol dlhý rad.

Neškríp (zuby)! (ne csigorgasd a fogaidat!)

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

Precestovala kus sveta (stop).