Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Keď budem veľká, stanem sa (speváčka).

Nemôžem hýbať (rameno).

Krtkovia žijú pod (zem). A vakondok a föld alatt élnek.

Pôjdeme s (rodičia) na lyžovačku?

Do Egypta nemôžeme ísť (autobus).

Neškríp (nechty) na tabuli! (ne csigorgasd a körmeidet...)

Pred (sekunda) odišiel.

Daj si pozor, čo povieš pred (Dominik)!

Precestovala kus sveta (stop).

S naším (ovocie) som spokojný.