Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - névmások

Všetci sa (policajti) chcete stať?

Nemôžem (ramenom) hýbať.

Čo je medzi (vy)? Chodíte spolu?

Psa sme našli medzi (panelákmi).

Nad (posteľou) je ich fotografia.

Nemáš nado (ja) moc! (nincs hatalmad felettem)

Google, budeš so (ja) sedieť na písomke?

Nemocnica je za (lekárňou).

Mám to s (deťmi) ťažké.

Chceš s (my) súťažiť?