Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

Ak (vedieť, ja, mužský rod) spievať, (ísť, ja, mužský rod) do X-Factoru.

Ak (byť, ja, ženský rod) farba, (byť, ja, ženský rod) červená.

Bodaj by nás učiteľka (nenájsť)!

Bodaj (byť, ja, mužský rod) vyšší!

Ak (mať, ja, mužský rod) prácu, (pozvať, ťa) na večeru.

(Spievať, ja, ženský rod) hlasnejšie, keby (mať, ja, ženský rod) dobrý hlas.

Bodaj (premeniť sa, ty, mužský rod) na rybu! Bárcsak hallá változnál!

Ak (preplávať, ja, mužský rod) cez Dunaj na Sziget,(nemusieť, ja, mužský rod) si kupovať lístok.

Ak (ísť, ja, ženský rod) na maškarný ples, (obliecť sa) za bosorku.

Ak (byť, ty, ženský rod) ako moja mama, (čakať, ty, ženský rod) ma s teplou večerou.