Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

Ak (vedieť, ja, mužský rod) spievať, (ísť, ja, mužský rod) do X-Factoru.

Ak (byť, ja, ženský rod) farba, (byť, ja, ženský rod) červená.

Bodaj by nás učiteľka (nenájsť)!

Bodaj (byť, ja, mužský rod) vyšší!

Ak (stratiť sa, ja, mužský rod) vo veľkom meste, (zavolať si) taxík.

(Spievať, ja, ženský rod) hlasnejšie, keby (mať, ja, ženský rod) dobrý hlas.

Ak (môcť, ja, mužský rod) byť zviera, (byť, ja, mužský rod) lev.

Ak (ísť, ja, ženský rod) na maškarný ples, (obliecť sa) za bosorku.

Ak (byť, ty, mužský rod) vyšší, (môcť, ja, ženský rod) obuť topánky s vysokými opätkami.

Ak (byť, ty, ženský rod) ako moja mama, (čakať, ty, ženský rod) ma s teplou večerou.