Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jelen idő

(nevedieť, ja) ti pomôcť. (Nem tudok neked segíteni.)

Čo (piť, ty)? Mit iszol?

Kvety (vädnúť). A virágok hervadnak.

(Obliecť sa, ja) a idem. (Felöltözök és megyek.)

Moji starí rodičia už (nevidieť) dobre. (A nagyszüleim már nem látnak jól.)

Čo (robiť), Jano? (Mit csinálsz, Jano?)

Čo (robiť), pán učiteľ? (Mit csinál, tanár úr?)

(Mať, vy) točené pivo? (Van csapolt sör?)

Alex (byť) doma. (Alex otthon van.)

Moja stará mama (byť) veľmi moderná. (Az én nagymamám nagyon modern.)