Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jövő idő

(Počkať, ja) ťa pred domom. Bojím sa tvojej mamy.

(Spýtať sa, ja) ho, keď sa s ním nabudúce (stretnúť sa, ja)

Nemôžeš mi to zakázať! S Jožom (stretávať sa, ja) naďalej a hotovo!

V novej práci (veľa cestovať, ja), takže (stretávať sa, my) málo.

Čo (jesť, ty) na večeru? (Spraviť, ja) ti šalát?

(Uvidieť sa, my) v sobotu!

Nemôžem ísť do kina. Celý večer (učiť sa, ja).

Kde sa večer (stretnúť)?

(držať ti, ja) palce na skúške!

V nedeľu popoludnie (žehliť, ja), (vysávať, ja) a (utierať, ja) prach.