Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jövő idő

(Zaspievať, ja) ti pesničku, aby si mala lepšiu náladu.

(Zavolať, ja) ti, keď (odchádzať, ja) z domu.

(Kúpiť, ty) mi zajtra zubnú pastu?

Idem s Ďurom na rande, ale neviem, o čom (rozprávať sa, my).

Keď (byť, ja) v Prahe, (stretnúť sa, ja) s Danielom.

(Čítať, ja) iba 5 minút a potom (učiť sa, ja).

(Prísť, ty) zajtra k nám? (Urobiť, ja) ti večeru.

U susedov (byť) oslava tento víkend. Asi (byť) veľmi hluční.

Kde sa večer (stretnúť)?

Bojím sa otvoriť ten list. (Otvoriť, ja) ho až zajtra.