Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Igeragozás múlt idő

Minulý mesiac (byť, ja, ženský rod) na dovolenke v Chorvátsku.

Predvčerom (byť, ty, mužský rod) u Janky alebo doma?

Prepáčte, (nemôcť, ja, mužský rod) si napísať domácu úlohu, lebo (mať, my) cez víkend návštevu.

(nebyť, my) včera v škole, lebo (zmeškať, my) autobus.

Jožo (spadnúť) do potoka, keď (vracať sa) z krčmy.

Prečo (mrznúť, ty, mužský rod) vonku a (neprísť, ty, mužský rod) radšej dovnútra?

(minúť, ja, mužský rod) všetky peniaze, a tak nemôžem ísť na Sziget.

Po tom, ako (naučiť sa, on) chodiť, (začať, on) liezť.

(Nechcieť, ja, mužský rod) sa s tebou rozísť. (Byť) to zlé rozhodnutie.