Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Igeragozás múlt idő

Celý deň (byť, on) u zubára, tak teraz leží a spí.

(nebyť, my) včera v škole, lebo (zmeškať, my) autobus.

(Zjesť, ja, ženský rod) ti cukrík, lebo (neprosiť si ho, ty, mužský rod).

Na svadbe (tancovať, oni) až do rána.

(Nestretnúť sa, my). Určite (minúť sa, my) (elkerültük egymást).

(Poprosiť, ja, ženský rod) ťa, aby si poumýval riad. A namiesto toho (ležať celý deň, ty, mužský rod) pred telkou.

(Nemusieť, ty, ženský rod) prísť, nikto ťa (nenútiť) (kényszerít).

(Nemusieť, ty, ženský rod) na mňa čakať. (Môcť) pokojne odísť domov.