Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Igeragozás múlt idő

Minulý mesiac (byť, ja, ženský rod) na dovolenke v Chorvátsku.

Celý deň (byť, ja) unavená. Asi budem chorá.

(nebyť, my) včera v škole, lebo (zmeškať, my) autobus.

Hneď ráno (skočiť, ja, ženský rod) do obchodu po čerstvé rožky.

Keďže bolo mínus 10, v potoku Jožo takmer (zamrznúť).

Videla som ho, ako v ruke (niesť, on) malé šteniatko (kutyakölyök).

(Uvidieť sa, my) a hneď (vedieť, my), že to bude láska na celý život.

(Poprosiť, ja, ženský rod) ťa, aby si poumýval riad. A namiesto toho (ležať celý deň, ty, mužský rod) pred telkou.

Úplne (zabudnúť, ja, ženský rod) na stretnutie. Pani na mňa (musieť) čakať dve hodiny.

(Nemusieť, ty, ženský rod) na mňa čakať. (Môcť) pokojne odísť domov.