Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Tichý oceán je väčší od (Atlantický) oceánu.

Bývam oproti (detské ihrisko). játszótér

Moja posteľ je oproti (písací) stolu.

Blahoželal som (Jurajov) otcovi k jeho (narodeniny).

Čudoval sa (husté) sneženiu uprostred marca.

Poďakoval si sa už (starí) rodičom za darčeky?

Pomôž (Lenkin) psovi, veď si veterinár!

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

(Otcov) kolegovi sa páči náš dom.

Rada sa venujem (malé) deťom.