Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Bývam oproti (základná) škole.

Bývam oproti (detské ihrisko). játszótér

Čudoval sa (husté) sneženiu uprostred marca.

Čudovali sme sa (obrovská) horúčave.

Poďakovali sme sa (triedna) učiteľke. osztályfőnök

Daj tomu (nešťastné) dievčaťu pokoj!

Nerozumiem (učiteľkin) prízvuku.

Natankoval som (starý) otcovi auto.

(Sestrin) spolužiakovi sa asi páčim.

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!