Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Moja posteľ je oproti (deliaca) stene. választófal

Čudovali sme sa (obrovská) horúčave.

Poďakoval si sa už (starí) rodičom za darčeky?

Pomôž (Lenkin) psovi, veď si veterinár!

Rada sa venujem (malé) deťom.

Venujte pozornosť (vyvesené) oznámeniu!

Venujte pozornosť (posledná) básni!

Kvôli (malé) dieťaťu celé noci nespávam.

Nemôžeme ísť na dovolenku kvôli (malé) šteniatku.

Ideme na dovolenku k (Jadranské) moru.