Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Moja posteľ je oproti (vchodové) dverám. bejárati ajtó

Poďakovali sme sa (triedna) učiteľke. osztályfőnök

Andrea sa páči (starší) chlapcom.

Jožo sa páči (jedno mladšie) dievčaťu.

Daj tomu (nešťastné) dievčaťu pokoj!

(Otcov) kolegovi sa páči náš dom.

Rada sa venujem (malé) deťom.

Venujte pozornosť (posledná) básni!

Kvôli (malé) dieťaťu celé noci nespávam.