Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Napriek (hustý dážď)sme boli vonku. A heves eső ellenére kint voltunk.

Bývam oproti (detské ihrisko). játszótér

Moja posteľ je oproti (vchodové) dverám. bejárati ajtó

Poďakovali sme sa (triedna) učiteľke. osztályfőnök

Pomôž tomu (malé) dieťaťu vstať!

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

(Otcov) kolegovi sa páči náš dom.

Venujte pozornosť (vyvesené) oznámeniu!

Kvôli (malé) dieťaťu celé noci nespávam.

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!