Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Moja posteľ je oproti (deliaca) stene. választófal

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Blahoželal som (Jurajov) otcovi k jeho (narodeniny).

Čudovali sme sa (obrovská) horúčave.

Pomáham (staršie) tetám s nákupom.

Pomôž tomu (malé) dieťaťu vstať!

Lekári sa venujú (chorí) ľuďom.

Venujte pozornosť (posledná) básni!

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!