Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Tichý oceán je väčší od (Atlantický) oceánu.

Ideme na túru do (Vysoké) Tatier.

Bývam oproti (detské ihrisko). játszótér

Blahoželal som (Jurajov) otcovi k jeho (narodeniny).

Čudoval sa (husté) sneženiu uprostred marca.

Pomáham (staršie) tetám s nákupom.

Idem k (Peťova) sestre učiť sa.

(Sestrin) spolužiakovi sa asi páčim.

Rada sa venujem (malé) deťom.

Kvôli (malé) dieťaťu celé noci nespávam.