Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Tichý oceán je väčší od (Atlantický) oceánu.

Ideme na túru do (Vysoké) Tatier.

Blížime sa k (zasnežený) kopcu.

Moja posteľ je oproti (písací) stolu.

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Čudovali sme sa (obrovská) horúčave.

Nerozumiem (učiteľkin) prízvuku.

Lekári sa venujú (chorí) ľuďom.

Venujte pozornosť (vyvesené) oznámeniu!

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!