Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Poďakoval si sa už (starí) rodičom za darčeky?

Andrea sa páči (starší) chlapcom.

Pomôžem (bývalý) manželovi odsťahovať sa.

Pomôž tomu (malé) dieťaťu vstať!

Dám (susedov) psovi najesť.

Lekári sa venujú (chorí) ľuďom.

Rada sa venujem (malé) deťom.