Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Bývam oproti (detské ihrisko). játszótér

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Bývam oproti (stará) pekárni.

Blahoželal som (Jurajov) otcovi k jeho (narodeniny).

Jožo sa páči (jedno mladšie) dievčaťu.

Pomáham (staršie) tetám s nákupom.

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

Daj (Dominikovo) mačiatku jesť!

(Sestrin) spolužiakovi sa asi páčim.

Ideme na dovolenku k (Jadranské) moru.