Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Ideme na túru do (Vysoké) Tatier.

Bývam oproti (základná) škole.

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Zablahoželala som (stará mama) k jej (osemdesiaty) narodeninám.

Andrea sa páči (starší) chlapcom.

Stále sa venuješ iba tej (hlúpa) lodi!

Natankoval som (starý) otcovi auto.

Nemôžeme ísť na dovolenku kvôli (malé) šteniatku.

Ideme na dovolenku k (Jadranské) moru.