Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Blížime sa k (zasnežený) kopcu.

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Poďakovali sme sa (triedna) učiteľke. osztályfőnök

Poďakoval si sa už (starí) rodičom za darčeky?

Nerozumiem (učiteľkin) prízvuku.

Stále sa venuješ iba tej (hlúpa) lodi!

Choď k (dopravní) policajtom a zaplať pokutu!

Som pozvaný k (spolužiakova) sestre na narodeniny.

(Otcov) kolegovi sa páči náš dom.

Policajti ma zastavili kvôli (diaľničná) známke.