Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Bývam oproti (bratove kolegyne).

Moja posteľ je oproti (deliaca) stene. választófal

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Blahoželal som (Jurajov) otcovi k jeho (narodeniny).

Daj tomu (nešťastné) dievčaťu pokoj!

Pomôžem (bývalý) manželovi odsťahovať sa.

Zagratuloval si (starý) otcovi k jeho (deväťdesiate) narodeninám?

Nemôžeme ísť na dovolenku kvôli (malé) šteniatku.

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!