Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - névmások

(Ja) sa nepodobáš! Podobáš sa skôr otcovi.

Ďakujem (vy), že ste si ma vypočuli.

Poďakoval si sa (kamarátovi) a nie (ja)?

Poďte ku (ja) na kávu!

Poďte k (my) a zahráme si karty!

Kvôli (uši) sa (ja) stále vysmievajú.

Kvôli (veľký nos) sa (ja) stále smejú.

Vďaka (deti) zostávam stále mladá.

Dajte mi k (hamburger) aj hranolky!

Nemám proti (ty) nič!