Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Blížime sa ku (kopec).

Idem ku (kamarátka).

Bývam oproti (kolegovia).

Stolička je oproti (chladnička).

Moji bratia sú tí, čo stoja oproti tým (duby).

Čudovať sa (dážď).

Dôverujem iba svojim (vedomosti). tudás

Počítač patrí (kamarát).

Venujem sa (plávanie). úszás

Dal si už tomu (zviera) najesť?