Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem k (otec).

Bývam oproti (Juraj).

Zuzana stojí na fotke oproti (bratia).

Čudovať sa (teplo).

Pomáham (tety) s nákupom.

Pomáham (opustené deti).

Venujem sa chorým (ľudia).

Neverím (ženy).

Neverím (psy).

Dám (dieťa) napiť a hneď idem!