Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem k (sestra) kvôli (chladnička).

Idem domov kvôli našim domácim (zvieratá).

Napriek (búrka) sme boli vonku. A vihar ellenére kint voltunk

Bývam oproti (pošta).

Bývam oproti (ihrisko). játszótér

Moja sestra je tá, čo stojí oproti (kostol).

Kostol je oproti (potraviny).

Čudovať sa (dážď).

Čudovať sa (teplo).

Pomáham (tety) s nákupom.