Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem k (zubár).

Idem k (sestra) kvôli (chladnička).

Bývam oproti (škola).

(Ondro) sa veľmi zapáčilo to auto.

Venujem sa (písanie) kníh.

Venujem sa (spievanie). éneklés

Neverím (Dušan).

Neverím (ženy).

Dal si už tomu (zviera) najesť?

Pomôž tomu (zviera), veď si veterinár!