Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem k (spolužiačka) kvôli (úloha) zo slovenčiny. .

Musím byť skoro doma kvôli svojim (deti).

Kostol je oproti (potraviny).

Andrea sa (chlapci) páči a vie o tom.

Venujem sa chorým (ľudia).

Venujem sa (spievanie). éneklés

Venujem sa (futbal).

Neverím (deti).

Neverím (psy).

Dal si už tomu (zviera) najesť?