Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa/si 1

Nauč smiať (sa,si,-), zachrániš život.

Čudujem (sa,si,-), že si nevedel, že Zuzka (sa,si,-) vydala.

Uvedom (sa,si,-), že nie si sám v triede.

Babka(sa,si,-)nám vždy niečo navarí cez víkend.

Oco (sa,si,-) holí každý druhý deň.

Prestaň (sa,si,-) takto správať, nechcem, aby sme (sa,si,-) ublížili.

Zavolajte políciu, dvaja muži (sa,si,-) bijú pred obchodom!

Daj mi pokoj, nechcem (sa,si,-) ti ublížiť!

Naprav (sa,si,-) vlasy, lebo takto vyzeráš smiešne.

Ak prehráme, nebudeme (sa,si,-) ľutovať.