Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa/si 1

Nauč smiať (sa,si,-), zachrániš život.

Zapísala som (sa,si,-) na zoznam študentov.

Mám ti objednať (sa,si,-) pizzu?

Uvedom (sa,si,-), že nie si sám v triede.

Zaumienila som (sa,si,-), že na konci školského roka budem mať samé jednotky.

Nemusíš mi pomôcť nájsť tašku, poznám (sa,si,-) veci.

Radujem (sa,si,-), keď ty (sa,si,-) raduješ.

Naprav (sa,si,-) vlasy, lebo takto vyzeráš smiešne.

Aj keď kráľ leží, svet (sa,si,-) krúti.

Ak prehráme, nebudeme (sa,si,-) ľutovať.