Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa/si 2

Prezident každý mesiac venuje (sa,si,-) svoju výplatu ľuďom v núdzi.

Nevyhoď ten kabát, ešte (sa,si,-) ti zíde. (jól jön)

Ku skúške (sa,si,-) musím preštudovať tri knihy.

Keď (sa,si,-) vrátime z lesa, musíme (sa,si,-) prezrieť telo, či nemáme na sebe kliešte.

Pes (sa,si,-) váži 30 kg.

Dorazili sme (sa,si,-) na dohodnuté miesto. (megérkeztünk)

Jožo (sa,si,-) našiel v ťažkej situácii. (nehéz helyzetbe került)

Pomáham ti otvoriť (sa,si,-) ten balík.

V nemocnici (sa,si,-) pracuje aj v noci.

Pozbierala som (sa,si,-) všetky jablká pod stromom.