Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tárgyeset - főnevek

Pre (brat) by som spravila všetko.

Pre (dcéra) spravím všetko!

Starám sa o svoje (psy).

Prišli sme na (loď) a tam nás čakal Boris.

Na (cesta) som si zobral (noviny).

Milujem (psy), ale (mačky) neznášam.

Choď po (káva) a (sendviče) do bufetu!

Podaj mi (krieda)!

Celý deň čumíš na (telka) a (nič) iné nerobíš!

Pani učiteľka, pôjdeme dnes na (zmrzlina)?