Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tárgyeset - névmások

Čo sa (na moje nové auto) toľko pozeráš?

To je kniha pre (sestru) a nie pre (ty).

Pamätám si (fotku).

Pamätáš si (my)?

Požičiaš mi (kabát)?

(Ja) ste videli, ale (Leu) už nie?!

Nahnevali ste (spolužiakov).

Nemôžem (vy) tam pustiť!

Nebuzeruj (Dávida)!

Som na (vy) hrdý!