Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

befejezett/folyamatos igék

Tak sa zatiaľ maj pekne! (vidíme sa, budeme sa vidieť, uvidíme sa) v sobotu!

Viete mi toho zlodeja (napísať,prepísať,opísať)?

Budúci týždeň (budem rozdeliť, budem rozdeľovať, rozdelím) triedu na dve časti. Jedna (sa bude učiť, sa naučí, sa bude naučiť) angličtinu a druhá nemčinu.

Môžete mi (zameniť, zamieňať) eurá na forinty?

Dobre, sadol som si a teraz ťa už (počúvam, počujem). Som samé ucho.

Všetky peniaze z brigády som (minul, míňal) na Szigete.

Keď (budeš ísť, pôjdeš) do obchodu, (budeš kupovať, budeš kúpiť, kúpiš), prosím ťa, mydlo? (Míňalo sa, Minulo sa).

Čo (urobíš, budeš robiť) zajtra? Mohli by sme (ísť, chodiť) do kina.

S Marekom sme (išli, chodili) dva roky. Ale stále mi (oklamal, klamal), a preto sme sa (rozišli, rozchádzali).

Celé prázdniny ste sa iba (zabavili, zabávali), takže teraz je čas učiť sa!