Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (knihy).

Nedotýkajte sa (vázy). vázák

Spýtaj sa (spolužiak). osztálytárs: fiú

Zľakla som sa (vnuk). fiúunoka

Idem do (obchod). bolt

Idem do (posilňovňa). konditerem

Idem z (Maďarsko).

Mám z (dcérka)veľkú radosť. Nagy örömöm van a kislányomból

Mám z (vnuci)veľkú radosť. Nagy örömöm van a unokáimból

Mám z (Matej)veľkú radosť. Nagy örömöm van Matejból