Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (pavúky)

Nedotýkajte sa (okná).

Nedotýkajte sa (farba). festék

Bojím sa (lietadlá). repülők

Spýtam sa (učiteľka).

Idem do (práca). munka

Mám z (otec) veľkú radosť. Nagy örömöm van a gyerekekből

Mám z (vnučky)veľkú radosť. Nagy örömöm van az lányunokáimból

Peter stojí vedľa (deti).

Čokoládu varíme z najlepších (suroviny). (alapanyag)