Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Spýtam sa (kolegyne).

Zľakla som sa (myš).

Idem do (trieda). osztály

Idem do (práca). munka

Idem z (kúpalisko). strand

Idem od (sestry). lánytestvérek

Mám zo (sestry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a lánytestvéremből

Kniha je vedľa (počítač).

Okná sú vedľa (zásuvky).

Peter stojí vedľa (deti).