Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (zásuvky).

Nedotýkajte sa (farba). festék

Spýtam sa (mama).

Spýtaj sa (dedko).

Zľakla som sa (mačka).

Idem do (bufet). büfé

Idem od (mama).

Mám zo (synovia)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiaimból

Mám z (výhra)veľkú radosť. Nagy örömöm van a nyereményből

Peter stojí vedľa (deti).