Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Nedotýkajte sa (sklo).  üveg

Bojím sa (zbrane). fegyver

Bojím sa (blesk). villám

Zľakla som sa (vnučky). lányunokák

Idem do (trieda). osztály

Idem z (kostol). templom

Idem od (lekár). orvos

Idem nakupovať namiesto (sestra).

Mám z (Matej)veľkú radosť. Nagy örömöm van Matejból

Okná sú vedľa (zásuvky).