Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos eset - melléknevek

Bez (najlepší) kamaráta sa tu cítim zle.

Z (Malá) ulice sme sa presťahovali na Krátku ulicu.

Do (Dunajská) Stredy sme prišli zo Šamorína.

Namiesto (Malé) Dvorníkov poďme radšej na jarmok do (Veľké) Dvorníkov!

Namiesto (grécke) ostrovov poďme radšej do (Vysoké) Tatier!

Zo (slovenský) jazyka som dostal jednotku.

Budeme u (Dominikini) rodičoch, ak by ste nás hľadali.

Postavili sme si chatu na brehu (Malý) Dunaja.

Aký oceán poznáš okrem (Tichý)?

Torty pripravujeme z (domáce) surovín. (alapanyag)