Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos eset - melléknevek

Bez (domáca) úlohy mi na hodinu nechoď!

Dala som vreckovku do (otcove) nohavíc.

Z (Malá) ulice sme sa presťahovali na Krátku ulicu.

Do (Dunajská) Stredy sme prišli zo Šamorína.

Do (Malé) Dvorníkov príde skupina Quimby.

Čo si dnes robil okrem (domáca) úlohy?

Spýtaj sa (Dušanova) mamy, ak mi neveríš!

Nie som doma. Som u (sesternicin) kamaráta.

Zľakla som sa (susedov) psa!

Boli sme u (detský) lekára.