Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - névmások

Nedotýkaj sa (kníh)!

Nedotýkaj sa (ja)!

Prídem namiesto (Melindy).

Ako sa budeme hrať bez (kocky)?

(sesternice) sa bojím a nie (ty)!

Koho si sa ešte okrem (ja) spýtal?

Sedím vedľa (kamarátov)!

Naliala som do (vane) domestos.

Od (otca) som žiadny darček nedostal.

Choď okolo (domu) pomaly!