Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - névmások

Nedotýkaj sa (kníh)!

Bojím sa (pavúka).

Bojím sa (myši).

Prídem namiesto (Melindy).

Namiesto (Mátého) poslala do obchodu Mareka.

Už si leto bez (deti) neviem predstaviť.

Kto ešte okrem (my) pôjde k moru?

Od (otca) som žiadny darček nedostal.

Ten zošiť si dostal odo (ja).

Stále sa prechádza okolo (my).