Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos szerkezet

(suseda) nehodu zavinil mladý opitý vodič.

To auto patrí (Zuza) mame. Je tu na návšteve.

Nehovorím o Jurajovi, ale o (Juraj) bratovi.

(Otec) pušky sa nesmiem ani dotknúť.

(Stano) auto je v servise už viac ako mesiac.

Nepi zo (Zuza) pohára. Nahnevá sa.

Boli sme sa lyžovať s (brat) deťmi priateľmi.

Spievali sme si so (Zuza) deťmi.

Z (Peťov) strachu si nič nerob. Prejde ho to.

Z (Peťo) úspechov má radosť celá rodina.