Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

(byť) super, ak (môcť, deň) mať 25 hodín!

Čo (ty, povedať, mužský rod), ak (ísť, my) večer do kina?

Ak (požiadať ma, on) o ruku, asi (povedať, ja, ženský rod) nie.

Čo (byť), ak (my, stretnúť sa) o hodinu neskôr?

Ako (ty, ženský rod, cítiť sa), ak (vyhrať, ty, ženský rod) milión eur?

(môcť, ja, mužský rod) spať u vás, ak (prísť, ja, mužský rod) na návštevu?

Ak (zastaviť ma) policajti, (musieť, ja, ženský rod) zaplatiť pokutu.

Veľmi rád (ísť s vami, ja, mužský rod) na koncert, ak (mať, ja, mužský rod) čas.

Ak (byť, ty, mužský rod) môj manžel, (dať, ja, ženský rod) ti do kávy jed.

Ak (byť, ty, ženský rod) moja manželka, tak (vypiť tú kávu s jedom, ja, mužský rod).