Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

főnevek ragozása

Do (misky) som dala múku, vajíčka a strúhanku. Hádaj, čo budem robiť!

Za jeden deň dokážu uloviť aj 400 (ryby).

Ten obraz som zavesila nad (posteľ).

V centre (Bratislava) sme sa vozili na (sane).

Dobré známky (deti) učiteľa neprekvapili.

Z (okná) bol pekný výhľad na (more).

Vieš, že Česi nemajú národného (hrdina)?

Rozumieš tejto (veta)?

Požičiaš mi (učebnica) fyziky?

Počas (prázdniny) som bola v (tábor).