Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

melléknevek ragozása

Vzdal sa (svoj) (poslanecký) mandátu.

Pred (kolegynin) hnevom sa ukryla pod hromadu papierov.

Tú náušnicu ukradol (Jožov) mame.

Toto sú (najdôležitý) zmeny v (nový) zákone o odpadoch.

Prečo sa neusiluješ o lepšie (platený) prácu?

Braňo je zatiaľ (najúspešnejší) prezidentom spoločnosti.

Od (dcérin) triednej som sa dopočula, že všetky (prvý) triedz pôjdu na (školský) výlet.

Čo si mám myslieť o (Janove stupídne) otázkach?

Budú hrať dnes večer na (hlavný) pódiu!

Toto je zmluva o nájme (nebytový) priestorov.