Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

melléknevek ragozása

Na čítanie (noví) nápisov v (mayský) písme treba veľký medzinárodný tím ľudí.

Vlani sme hospodárili na (celý) záhrade.

Minulý rok sme zdedili dom (starý) otca.

Na (Ivanin) preukaze je poškodená fotka.

O (otcov) sestre som nepočula celé roky.

Na (zadný) strane letáku boli telefónne čísla obchodov.

Bojím sa (biela) myší.

Keď havaruješ, (poistná) udalosť by si mala okamžite oznámiť poisťovni.

Prosím vás o (kladný) vybavenie mojej žiadosti.

Ďakujem za (včasný) vybavenie mojej žiadosti.