Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa / si / -

Hneváš (sa,si,-) ešte na svojho šéfa, že ťa nepovýšil?

Vrátim (sa,si,-) k Jožovi, ak prestane behať za ženami.

Prihlásila som (sa,si,-) svoju dcéru do súkromnej škôlky.

Som chorý. Dám (sa,si,-) do poriadku a potom ťa navštívim.

Čoho (sa,si,-) dopustil sused, že ho zavreli na 10 rokov?

Stretla som (sa,si,-) v meste Martinu. Vyzerala výborne!

Čo (sa,si,-) píše v dnešných novinách? Samé dobré správy?

V celom školskom areáli (sa,si,-) nesmie fajčiť.

Zatiaľ ti neviem dať odpoveď. Musím (sa, si, -) poradiť so svojím mužom.

Zvykol som (sa, si, -) učiť na strednej škole, ale teraz dávam už iba súkromné hodiny.