Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Obchody tu (zatvárať, prít.čas) o ôsmej.

(pomôcť, ja) ti nejako?

Školné za mňa (platiť, prítomný čas) moji rodičia

Ak sa znova (pobiť sa, ja, bud. čas), moji rodičia ma (poslať, bud. čas) do vojenskej školy.

Večer (kúpiť si, bud. čas, ja) malinovku, (sadnúť si, bud. čas, ja) na breh rieky a (pozerať, bud. čas) hviezdy.

Koľko (stáť, prít. čas) tieto paradajky?

Ak sa v autobuse nikto (nepostaviť sa, bud. čas), celú cestu (stáť, bud. čas, ja).

Ak ma (kopnúť, bud. čas, ty), (povedať, bud. čas, ja) ťa tvojej mame.

Juraj ma stále (kopať, on, prít. čas) pod stolom.

Do plavárne (chodiť, bud. čas, vy) každý týždeň?