Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

(pomôcť, ja) ti nejako?

(Nedôverovať, prít. čas, ja) nikomu inému, len sebe.

Ak sa znova (pobiť sa, ja, bud. čas), moji rodičia ma (poslať, bud. čas) do vojenskej školy.

Poď, (zviezť, bud. čas, ja) ťa domov na bicykli.

(Skákať, my, bud. čas) do piesku?

Večer (kúpiť si, bud. čas, ja) malinovku, (sadnúť si, bud. čas, ja) na breh rieky a (pozerať, bud. čas) hviezdy.

Všetci sa (musieť, prít. čas) naučiť násobilku.

Ak ma (kopnúť, bud. čas, ty), (povedať, bud. čas, ja) ťa tvojej mame.

Po práci (ísť, bud. čas, ja) do obchodu, (kúpiť, bud. čas, ja) niečo na večeru, potom (navariť, bud. čas, ja) a celý večer ho (čakať, bud. čas, ja).

Keď (dokončiť, ja, bud. čas) školu, (pracovať, bud. čas, ja) ako redaktor.