Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

(nemôcť, min.čas, ja, mužský rod) prísť do školy, lebo som bol chorý.

Moje deti (báť sa) aj vlastného tieňa.

Topiaci sa aj slamky (držať).

Za toto ti (ďakovať, bud. čas, ja) celý život!

Tie decká (smiať sa, prít. čas) na mne?

Tak veľmi (smiať sa, my, min. čas), že sa ozýval celý internát.

Nikam (nejsť, ty, bud. čas), kým (najesť sa, ty, bud. čas)

Počkaj, (odmerať, ja, bud. čas) ťa, aby som ti (môcť, ja, ženský rod, prít. čas) dokončiť ten pulóver.

Často (viezť sa, ja, prít. čas) v električke zadarmo.

(Môcť, ja, mužský rod) byť trochu trpezlivejší, ale už je to jedno.