Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igevonzatok

Na internáte som sa izbu delila s jednou pankáčkou. Kúpeľňa bola vždy plná zelených vlasov.

Naozaj ich nechceš poprosiť prepáčenie? Veď si im rozbil auto!

Poradíš si tými poistkami? Nemám zavolať elektrikára?

Moji starí rodičia sa stále hádajú okuliare. Neviem, prečo si nekúpia dvoje.

Bojovala som na súde náš dom asi rok.

Chcem sa zdokonaliť slovenskom jazyku.

Veľmi túžila dieťati, až napokon sa jej po 15 rokoch narodili trojičky.

Nie som si tejto veci istý. Musím sa spýtať právnika.

Keď skončím školu, stanem sa najlepšie plateným právnikom na Slovensku.

Súhlasila som mamou, aby sme starú mamu dali do domova dôchodcov.