Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos szerkezet

(suseda) nehodu zavinil mladý opitý vodič.

Ukradli (kamarátka) peňaženku so všetkými dokladmi.

Čakala som (Juraj) sestru, nie Juraja.

(Zolo) rodine každý závidí. Každý rok chodia na dovolenku do Thajska.

(Otec) pušky sa nesmiem ani dotknúť.

Nepi zo (Zuza) pohára. Nahnevá sa.

Najem sa z (Peter) taniera, nemusíš vyberať čistý.

Z (Paľo) pohľadu som nevyčítala nič.

Na (profesor) hodinách sa nikdy nenudím.

Vypýtaj si radu od (kolegyňa) synov. Určite ti pomôžu.