Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

Ak (môcť, ja, mužský rod), celý deň (ležať, ja, mužský rod) na gauči.

(byť) super, ak (môcť, deň) mať 25 hodín!

Ak (požiadať, ja, Zuzu) o ruku, (povedať, ona) áno?

Ak (ísť, ty, mužský rod) na Sziget v pyžame, ľudia (myslieť si), že ti šibe.

Ak (zastaviť ma) policajti, (musieť, ja, ženský rod) zaplatiť pokutu.

Ak (byť, ja, mužský rod) vyšší, (nepotrebovať, ja, mužský rod) rebrík.

Ak (mať, ja, ženský rod) samé jednotky na vysvedčení, (byť) to menší zázrak.

Ak (byť, ty, mužský rod) môj manžel, (dať, ja, ženský rod) ti do kávy jed.

Ak (byť) leto, (byť) teplejšie.

(byť, ja, ženský rod) na teba hrdá, ak (spraviť si, ty, ženský rod) vodičák.