Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

(byť, ja, ženský rod) najšťastnejší človek, ak (mať, ja, ženský rod) 10 bratov a sestier.

Čo (ty, povedať, mužský rod), ak (ísť, my) večer do kina?

Kto (dávať pozor) na Hanku, kým (hrať, vy) tenis?

(Páčiť sa, ty, ženský rod) Tonovi, ak (opiť sa, ty, ženský rod) ako dúha?

Ak (zastaviť ma) policajti, (povedať im, ja, ženský rod), že nerozumiem po slovensky.

Ak (byť, ja, mužský rod) vyšší, (nepotrebovať, ja, mužský rod) rebrík.

Ak (byť) leto, (byť) teplejšie.

Ak (stratiť sa, ja, mužský rod) v cudzom meste, (zavolať si, ja, mužský rod) taxík.

Ak (umyť si, ty, mužský rod) auto, možno (vedieť, ty, mužský rod) ľahšie zbaliť babu.

Ak (cvičiť, ja, ženský rod) viac, (môcť, ja, ženský rod) jesť viac čokolády.