Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

Ak (ja (ženský rod), ísť) na oslavu, (musieť, ja (ženský rod)) si kúpiť nové šaty.

Ak (požiadať, ja, Zuzu) o ruku, (povedať, ona) áno?

Ak (ísť, ty, mužský rod) na Sziget v pyžame, ľudia (myslieť si), že ti šibe.

Kto (dávať pozor) na Hanku, kým (hrať, vy) tenis?

(môcť, ja, mužský rod) spať u vás, ak (prísť, ja, mužský rod) na návštevu?

Ak (zastaviť ma) policajti, (musieť, ja, ženský rod) zaplatiť pokutu.

(Vedieť, ja, ženský rod) si predstaviť aj lepšiu svokru.

Ak (zmaturovať, ja, mužský rod) na samé jednotky, moji rodičia (kúpiť od radosti) plachetnicu.

Ak (byť, ty, mužský rod) môj manžel, (dať, ja, ženský rod) ti do kávy jed.

Ak (nevedieť, ja, ženský rod) spievať, určite (neprihlásiť sa, ja, ženský rod) do speváckej súťaže.