Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

(byť) super, ak (môcť, deň) mať 25 hodín!

(byť, ja, ženský rod) šťastná, ak (byť, ty, ženský rod) aspoň na päť minút ticho.

Ak (požiadať ma, on) o ruku, asi (povedať, ja, ženský rod) nie.

Hneď (pobozkať ho, ja, ženský rod), ak (prísť, on) sám!

Ak (stretnúť sa, my) na ulici, ani (nepozdraviť sa Janovi, ja, ženský rod).

Ak (ísť, ty, mužský rod) na Sziget v pyžame, ľudia (myslieť si), že ti šibe.

Ak (zastaviť ma) policajti, (musieť, ja, ženský rod) zaplatiť pokutu.

(Vedieť, ja, ženský rod) si predstaviť aj lepšiu svokru.

Ak (byť, ty, mužský rod) môj manžel, (dať, ja, ženský rod) ti do kávy jed.

Ak (umyť si, ty, mužský rod) auto, možno (vedieť, ty, mužský rod) ľahšie zbaliť babu.