Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

főnevek ragozása

Keď ťa ten zub tak bolí, choď predsa k (zubár)!

O tom (človek) si nemyslím nič dobré.

Nedotýkajte sa vystavených (knihy)!

Pred (polnoc) buď doma!

Odparkoval som auto pred (dom).

Kukurica na (polia) takmer celkom vyschla, keďže už 8 (týždne) nepršalo.

Odkroj mi kúsok z toho(chlieb)!

Medzi (škatule) som našiel malé (mačiatko).

Rozumieš tejto (veta)?

Konečne som spoznala Martinovu (mama).