Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Smreky medzi listnaté stromy (nepatriť, prít.čas).

Vieš, s kým (písať si, prít. čas) tvoje deti na internete?

Moje deti (báť sa) aj vlastného tieňa.

(Nedôverovať, prít. čas, ja) nikomu inému, len sebe.

(Podpísať, ty, bud. čas) tú petíciu?

Nerada (skákať, ja, prít. čas) cez švihadlo. Je to veľmi únavné.

Zajtra (začať, my, bud. čas) preberať nové učivo a potom (napísať si, bud. čas) test.

Ak ma (kopnúť, bud. čas, ty), (povedať, bud. čas, ja) ťa tvojej mame.

Celý víkend (upratovať, bud. čas, ja).

Za Zuzanou (chodiť, prít. čas) všetci chalani zo sídliska.