Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Zajtra mi (povedať, bud.čas, oni), či som spravil skúšky.

Stará mama mi (rozumieť, prít. čas) viac ako moji rodičia.

Moje deti (chcieť, prít. čas) iba značkové oblečenie.

Deti, (nemôcť, prít. čas) behať po tráve!

Ako dlho (sedieť, bud. čas, on) vo väzení?

Všetci sa (musieť, prít. čas) naučiť násobilku.

Cez prestávku (nesmieť, oni, prít. čas) behať, smiať sa ani kričať.

(Vedieť, ty, prít. čas), koľko policajtov treba na výmenu žiarovky?

Keď (dokončiť, ja, bud. čas) školu, (pracovať, bud. čas, ja) ako redaktor.

(Vziať si, bud. čas, ja) papiere od auta a (môcť, prít. čas, my) ísť.