Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Umelci (žiť, prít.čas) veľmi zaujímavý život.

Katka a Juraj (písať, prít. čas), že nemôžu prísť na tvoje narodeniny.

Stará mama mi (rozumieť, prít. čas) viac ako moji rodičia.

(pomôcť, bud. čas) ti rodičia s výberom vysokej školy?

(vziať si, ja, bud. čas) si ešte jeden koláč, dobre?

(Nedôverovať, prít. čas, ja) nikomu inému, len sebe.

Najprv (umyť sa, ja, bud. čas) a až potom (večerať, bud. čas, ja).

(Stáť, ja, prít. čas) tu už pol hodinu a (čakať) na teba.

Ak od nej (prijať, bud. čas) tie peniaze, už jej (dlhovať bud. čas) celý majetok.

Do plavárne (chodiť, bud. čas, vy) každý týždeň?