Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

melléknevek ragozása

Spýtala som sa (Zuzanin) rodičov, či prídu na obed.

(kolegynin) priateľ je veľmi sympatický.

Prejdeš okolo (rodinný) domu a zabočíš doprava.

Dostala horúčku, tak sme utekali na (detský) pohotovosť.

Pod (veľký) kameňom sa ukrýval poklad.

Bez (učiteľov) súhlasu nemôžeš opustiť školský areál.

Zostala som doma kvôli (chorý) deťom.

(osobný) lekára Michaela Jacksona odsúdili za zabitie.

Učiteľka ma poslala do (školský) jedálne pre taniere.

Prečo mi dávaš tú omáčku do (plytký) taniera?