Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa / si / -

Pýtala som (sa,si,-) Dušana, či príde do školy.

Každý večer (sa,si,-) moji starí rodičia prechádzajú v parku.

Nikdy (sa,si,-) tú chémiu nenaučím!

Učila som (sa,si,-) matematiku na vysokej škole 35 rokov a potom som odišla do dôchodku.

Ako (sa,si,-) tvoje deti správajú v škole?

Požičala som (sa,si,-) od Kristíny náušnice.

Poďme (sa,si,-) sánkovať! Vonku je krásne!

Čo (sa,si,-) želáš, keď vidíš padajúcu hviezdu?

Želám (sa,si,-) ti príjemnú cestu domov!

Každý večer (sa,si,-) pozerám telku približne tri hodiny.