Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa / si / -

Teším (sa,si,-) na letné prázdniny!

Spýtaj (sa,si,-) mamy, či ťa pustí na diskotéku.

Učila som (sa,si,-) matematiku na vysokej škole 35 rokov a potom som odišla do dôchodku.

Musím sa mu ospravedlniť. Správala som (sa,si,-) naozaj hrozne.

Ako (sa,si,-) voláš?

Požičala som (sa,si,-) Jožovi učebnicu a stále mi je nevrátil.

Poďme (sa,si,-) sánkovať! Vonku je krásne!

Keď (sa,si,-) naobedujeme, dáme si kávu?

Stratila som (sa,si,-) mamine kľúče.

Už ste (sa,-) okúpali psa?