Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Pripravovali sme sa (na koncert) celý mesiac.

Volám (neked), aby sme sa dohodli, čo budeme robiť poobede.

Tú poviedku som napísala o (rólad).

Moje narodeniny sú predsa o (rólam), budem si robiť, čo chcem!

Tu som! Stojím za (mögötted)!

Pricestovali sme za (Tomášom) a on nebol doma!

Myslíš, že sa (Marekovi) páčim?

Ešte sme u (novej lekárky) nikdy neboli.

Čakám tu na (výsledky testu) už pol hodinu.

Cez (okná na prízemí) sa ľahko dostali až do domu.