Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Spýtal som sa (Zuzy), kedy príde domov.

Kúpil som (mame) kvety a čokoládu.

Príďte už konečne, som na (rátok) veľmi zvedavá!

Napíšeš (nekem) domácu úlohu?

Okolo (Andreja) je vždy veľa dievčat.

Spravil som s (Irigy Hónaljmirigy) svoj prvý rozhovor v živote.

Čakáme len na (pani učiteľka).

Za (kaštieľom) je obrovský park plný starých stromov.

Na tejto hodine budeš sedieť vedľa (Marcely).

Nepribližuj sa k (psom)! Hryzú.