Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Kúpil som (sivú myš) v chovateľských potrebách.

Dostal som za (domácu úlohu) jednotku.

Kúpil som (mame) kvety a čokoládu.

Ešte raz sa (tőled) pýtam, kedy si bol naposledy u zubára?

Bojím sa (tőled), nie Ďura!

Nesmieš na (ľudí) ukazovať prstom!

Pôjdem s (veled) iba vtedy, ak nebudeš piť.

Stál za (mögöttem), a ani som si ho nevšimla!

Tak veľmi sa (pavúka) bojíš?

Stará sa o (Veroniku) už od detstva.