Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Spýtal som sa (Zuzy), kedy príde domov.

Ešte raz sa (tőled) pýtam, kedy si bol naposledy u zubára?

Pôjdem s (veled) iba vtedy, ak nebudeš piť.

Moje narodeniny sú predsa o (rólam), budem si robiť, čo chcem!

Napíšeš (nekem) domácu úlohu?

Prečo sa na (Zuzanu) hneváš?

Našli sme (ľudské kosti) zakopané v záhrade.

Za (kaštieľom) je obrovský park plný starých stromov.

Na tejto hodine budeš sedieť vedľa (Marcely).

Dala som prstene do bazáru. Dostala som za (prstene) iba pár eur.