Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

melléknevek ragozása

Minulý rok sme zdedili dom (starý) otca.

Mal niekoľko vystúpení aj v (brazílsky) Salvadore.

Od (dcérin) kamarátky neočakávam nič dobré.

Zo (Zuzin) priateľa som nemala dobrý pocit.

Na (Peťov) nevestu sa nehnevám.

Začiatkom 90. rokov začal podnikať v (drevársky) priemysle.

Predstav si, na ulici sa Jana pobila s (manželov) milenkou!

Aký je postup pri vybavovaní (občiansky) preukazu?

(Dcérin) auto je už zase pokazené. Nepoznáš (dobrý) opravára?

Prosím vás o (kladný) vybavenie mojej žiadosti.