Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa / si / -

Svoju dcéru (sa,si,-) vydala za bohatého obchodníka.

Mami, zoznámte (sa,si,-), toto je môj priateľ, Peter.

Obránim (sa,si,-) ho, hoci aj vlastným telom!

Táto blúzka (sa,si,-) k týmto topánkam vôbec nehodí.

Celý deň si (sa,si,-) písal so šéfom z Nemecka? A o čom?

Najprv (sa,si,-) vymaľuje, potom (sa,si,-) položia parkety a keď bude všetko hotové, môže (sa,si,-) poupratovať.

Nechcem (sa,si,-) hádať. Dnes som unavený. Pohádajme (sa,si,-) radšej zajtra.

Môžem (sa, si, -) nárokovať dedičstvo po mojej sesternici?

Moje deti (sa, si, -) mi vôbec nepodobajú.

Neodvážim (sa, si, -) odvážiť! Určite som (sa, si, -) pribrala.