Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Moja posteľ je oproti (písací) stolu.

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Čudovali sme sa (obrovská) horúčave.

Pomáham (staršie) tetám s nákupom.

Dám (susedov) psovi najesť.

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

Choď k (dopravní) policajtom a zaplať pokutu!

Som pozvaný k (spolužiakova) sestre na narodeniny.

Rada sa venujem (malé) deťom.

Ideme na dovolenku k (Jadranské) moru.