Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Ideme na túru do (Vysoké) Tatier.

Napriek (hustý dážď)sme boli vonku. A heves eső ellenére kint voltunk.

Moja posteľ je oproti (deliaca) stene. választófal

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Andrea sa páči (starší) chlapcom.

Jožo sa páči (jedno mladšie) dievčaťu.

Daj tomu (nešťastné) dievčaťu pokoj!

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

Venujte pozornosť (vyvesené) oznámeniu!

Kvôli (malé) dieťaťu celé noci nespávam.