Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Ideme na túru do (Vysoké) Tatier.

Bývam oproti (základná) škole.

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Zablahoželala som (stará mama) k jej (osemdesiaty) narodeninám.

Poďakovali sme sa (triedna) učiteľke. osztályfőnök

Choď k (dopravní) policajtom a zaplať pokutu!

(Sestrin) spolužiakovi sa asi páčim.

Venujte pozornosť (vyvesené) oznámeniu!

Kvôli (malé) dieťaťu celé noci nespávam.