Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Tichý oceán je väčší od (Atlantický) oceánu.

Napriek (hustý dážď)sme boli vonku. A heves eső ellenére kint voltunk.

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Krčma stojí oproti (autobusová) zastávke.

Čudoval sa (husté) sneženiu uprostred marca.

Andrea sa páči (starší) chlapcom.

Jožo sa páči (jedno mladšie) dievčaťu.

Pomôžem (bývalý) manželovi odsťahovať sa.

Rada sa venujem (malé) deťom.