Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Blížime sa k (zasnežený) kopcu.

Bývam oproti (základná) škole.

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Moja posteľ je oproti (vchodové) dverám. bejárati ajtó

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Blahoželal som (Jurajov) otcovi k jeho (narodeniny).

Poďakoval si sa už (starí) rodičom za darčeky?

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!

Policajti ma zastavili kvôli (diaľničná) známke.