Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - névmások

Čudujem sa (ty), že si to necháš ľúbiť.

(Otcovi) ukáž to vysvedčenie! Som zvedavá, čo ti naň povie!

Poďakoval sa (my) za prítomnosť.

Poďakoval si sa (kamarátovi) a nie (ja)?

(Lucia) sa ospravedlň a nie (ja)!

Nechcem, aby ste zostali doma kvôli (ja)!

Kvôli (veľký nos) sa (ja) stále smejú.

Musím dnes zostať po škole kvôli (učiteľka).

Vďaka (deti) zostávam stále mladá.

Vďaka (mama) mám stále čo jesť, keď prídem domov.