Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem k (spolužiačka) kvôli (úloha) zo slovenčiny. .

Musím byť skoro doma kvôli svojim (deti).

Bývam oproti (kolegovia).

Bývam oproti (kolegyne).

Zuzana stojí na fotke oproti (bratia).

Čudovať sa (dážď).

Neverím (ženy).

Nerozumiem (gramatika).

Pomôž tomu (zviera), veď si veterinár!

Venujte pozornosť (oznámenie)!