Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Moji bratia sú tí, čo stoja oproti tým (duby).

Krčma stojí oproti (lekáreň).

Všetko najlepšie k tvojim (meniny)!

Čudovať sa (dážď).

Nedôverujem (internet).

Zošit patrí (Peťo).

Pomôžem (dieťa) prejsť cez cestu.

Venujem sa (písanie) kníh.

Venujem sa chorým (ľudia).

Venujem sa (spievanie). éneklés